Globalne niedobory nadal wpływają na kształtowanie się podaży i cen w branży wynajmu samochodów.